Clauze contractuale Eaglemoss


 


CONTRACTUL DE UTILIZARE A SITULUI WEB


 


Pagina de față, împreună cu documentele la care face referire, reprezintă contractul de utilizare pentru situl nostru și paginile web conexe (numite în continuare „eaglemoss.com”, „sit web” sau „sit”). Consultați cu atenție contractul de utilizare înainte de a utiliza situl. Prin utilizarea sitului, acceptați implicit prezentele clauze și respectarea lor. Nu utilizați situl, dacă nu sunteți de acord cu prezentele clauze. Dacă decideți să cumpărați produse prin intermediul prezentului sit, furnizarea acestora face obiectul CONTRACTULUI DE FURNIZARE de mai jos.


 


INFORMAȚII DESPRE NOI


Situl este operat de sau pentru Eaglemoss Ltd (numită în continuare „Eaglemoss” sau „noi”, după caz). Datele noastre de contact sunt: Eaglemoss Ltd, Beaumont House, Kensington Village, Avonmore Road, London W14 8TS United Kingdom. Codul nostru de înregistrare în scop de TVA este GB 242 5983 47.


 


ACCESAREA SITULUI


Situl poate fi accesat temporar și ne rezervăm dreptul de a retrage sau modifica serviciile furnizate pe situl nostru fără notificări prealabile (vezi mai jos). Nu răspundem în niciun fel de indisponibilitatea sitului, în orice moment și pe orice durată.


Periodic, este posibil ca accesul parțial sau integral al utilizatorilor înregistrați ai sitului nostru să fie restricționat.


Dacă ați ales sau vi s-a furnizat un cod de utilizator, o parolă sau alte informații aferente procedurilor noastre de securitate, sunteți obligați să le tratați ca fiind confidențiale și să nu le divulgați terților. Ne rezervăm dreptul de a dezactiva în orice moment orice cod de identificare sau parolă, selectate de dumneavoastră sau alocate de noi, dacă, în opinia noastră, nu v-ați conformat cu oricare dintre prevederile prezentului contract de utilizare.


Când utilizați situl nostru, sunteți obligat să vă conformați dispozițiilor POLITICII DE UTILIZARE ACCEPTATE. Situl este de uz personal și se interzice folosirea sa în scopuri comerciale.


Sunteți responsabil de toate măsurile necesare pentru accesarea sitului. De asemenea, sunteți responsabil de cunoașterea și respectarea prezentului contract de toți utilizatorii care accesează situl de față prin intermediul conexiunii dumneavoastră la Internet.


 


DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ.


Materialele incluse sau afișate pe sit aparțin Eaglemoss sau titularilor licențelor respective. Acestea sunt protejate de legislația drepturilor de autor la nivel mondial. Toate drepturile sunt rezervate.


Puteți tipări un exemplar și puteți descărca extrase din materialele afișate pe sit în scopuri necomerciale, personale, sub rezerva precizării calității noastre (și a autorilor și titularilor de licențe identificați nominal) de autor și proprietar al materialelor și a afișării drepturilor de autor și de proprietate intelectuală cuprinse în material, după caz.


Se interzice modificarea materialelor tipărite sau descărcate în format digital, precum și folosirea ilustrațiilor, fotografiilor, materialelor video și audio sau a altor elemente grafice altfel decât împreună cu textul ce le însoțește.


Se interzic utilizarea materialelor de pe situl nostru în scopuri comerciale, precum și distribuția, modificarea, reutilizarea sau redistribuirea oricărei părți a conținutului sitului fără permisiunea noastră.


Dacă ați tipărit, copiat sau descărcat orice parte a sitului nostru, încălcând prezentul contract de utilizare, dreptul de utilizare vă va fi reziliat imediat, fiind, totodată, obligat să returnați sau să distrugeți materialele produse.


 


CERTITUDINEA INFORMAȚIILOR PREZENTATE


Comentariile și alte materiale prezentate pe situl nostru nu reprezintă sfaturi certe. Drept urmare, ne declinăm orice fel de răspundere pentru încrederea acordată respectivelor materiale de vizitatorii sitului sau oricine altcineva care a aflat despre conținutul în cauză.


 


MODIFICĂRILE REGULATE ALE SITULUI


Dorim să actualizăm cu regularitate situl și să îi modificăm conținutul în orice moment. La nevoie, ne rezervăm dreptul de a suspenda accesul la sit sau de a-l închide pe termen nedefinit. Oricare din materialele de pe sit poate fi neactual în orice moment și nu ne obligăm să îl actualizăm.


 


RESPONSABILITATEA NOASTRĂ


Niciuna din prevederile prezentului contract de utilizare exclude sau limitează responsabilitatea noastră în caz de deces sau traumă rezultată din neglijența noastră, fraudă și înșelăciune, nici orice alte responsabilități prevăzute de legislația engleză.


Excludem, în măsura permisă de lege, orice condiționări, garanții, declarații sau alte clauze explicite ori implicite, aplicabile sitului nostru și conținutului său.


Ne declinăm responsabilitatea pentru orice fel de pierderi și daune rezultate contractual, prin tort (inclusiv neglijență), prin încălcarea obligațiilor legale sau orice alte mijloace, chiar și predictibile, datorate sau conexe:


• utilizării sau incapacității dumneavoastră de a utiliza situl nostru; sau


• utilizării sau încrederii acordate conținutului sitului nostru.


Ne declinăm responsabilitatea pentru orice fel de pierderi sau daune cauzate de viruși informatici, atacuri prin blocarea accesului la computer (DoS) sau alte materiale tehnologice nocive, care vă pot infecta computerul, aplicațiile, datele și alte materiale, prin utilizarea sitului nostru sau descărcarea de conținut de pe sit sau siturile conexe acestuia.


 


Ne declinăm responsabilitatea pentru conținutul siturilor web conexe sitului nostru. Acestea nu pot fi interpretate ca gir acordat respectivelor situri web. Ne declinăm răspunderea pentru orice fel de pierderi sau daune datorate utilizării respectivelor situri.


Furnizarea de produse achiziționate prin intermediul sitului face obiectul altor îngrădiri și declinări ale responsabilității, prevăzute în CONTRACTUL DE FURNIZARE, prezentat în continuare.


 


DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE ȘI VIZITAREA SITULUI NOSTRU


Eaglemoss se angajează să vă protejeze viața privată și aplică o politică de confidențialitate, care constituie parte integrantă a prezentelor clauze. Puteți să o vizualizați la legătura de mai jos: POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE. Prin utilizarea sitului nostru vă dați acordul pentru procesarea datelor personale, furnizate de dumneavoastră, și garantați pentru corectitudinea acestora.


 


TRANZACȚIILE ÎNCHEIATE PRIN INTERMEDIUL SITULUI


Contractele de furnizare a produselor, încheiate prin intermediul sitului sau vizitarea acestuia, fac obiectul CONTRACTULUI DE FURNIZARE prezentat în continuare.


 


ÎNCĂRCAREA DE MATERIALE PE SITUL NOSTRU


Sunteți obligat să vă conformați standardelor de conținut precizate în POLITICA DE UTILIZARE ACCEPTATĂ (parte a prezentelor clauze) la orice utilizare a unei funcții a sitului care vă permite să încărcați materiale sau să contactați alți utilizatori.


Dacă transmiteți sau încărcați materiale pe situl de față (lucrări de artă sau imagini), acestea vor fi considerate neconfidențiale și fără drept de autor, dumneavoastră dându-vă acordul implicit pentru utilizarea, copierea, distribuția și dezvăluirea autorizată și licențiată a acestor materiale de Eaglemoss sau alte persoane care accesează situl către terți, cu titlul gratuit, precum și pentru afișarea lor pe sit. Confirmați implicit că aveți dreptul de a transmite materialele furnizate și renunțați implicit la orice drept moral asupra acestora. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a divulga identitatea dumneavoastră terților care reclamă încălcarea de către dumneavoastră a drepturilor lor de proprietate intelectuală sau confidențialitate prin transmiterea sau încărcarea materialelor susmenționate.


Ne declinăm responsabilitatea față de terți pentru conținutul sau acuratețea materialelor publicate de dumneavoastră sau orice alți utilizatori ai sitului.


 


Ne rezervăm dreptul de a elimina orice materiale sau date publicate, în cazul în care, în opinia noastră, nu se conformează standardelor de conținut, mențioante în POLITICA DE UTILIZARE ACCEPTATĂ.


 


VIRUȘI DIGITALI, HACKING ȘI ALTE INFRACȚIUNI


Se interzice utilizarea frauduloasă a sitului nostru prin încărcarea cu bună știință de viruși, troieni, viermi, bombe logice și orice alte materiale cu conținut rău-intenționat sau nociv din punct de vedere tehnologic. Se interzic tentativele de acces neautorizat la situl nostru, serverul pe care este stocat sau orice alt server, computer ori bază de date conectate la acesta. Se interzice atacarea sitului nostru prin blocarea accesului la computer (DoS) sau distribuirea unui astfel de atac. Încălcarea dispoziției de mai sus constituie o infracțiune în condițiile Legii de prevenire și combatere a infracționalității informatice din 1990. Vom raporta orice astfel de încălcare autorităților de menținere a ordinii publice competente și vom coopera cu acestea prin divulgarea identității respectivei persoane. Dreptul de a utiliza situl va fi retras imediat în cazul unei astfel de încălcări.


Eaglemoss vă recomandă instalarea de programe antivirus și orice alte programe de protecție informatică înainte de a descărca informații de pe sit. Eaglemoss nu controlează conținutul siturilor care pot fi accesate de pe situl Eaglemoss.


 


LEGĂTURITRE SITUL NOSTRU


Aveți dreptul de a afișa legături către situl nostru conform prevederilor legale, fără a aduce atingere reputației noastre și fără a profita de aceasta, dar se interzice afișarea legăturilor într-un mod care să sugereze asocierea, aprobarea sau girul nostru.


Se interzice afișarea de legături pe orice sit care nu vă aparține.


Se interzice încadrarea sitului nostru în alt sit sau crearea de legături către alte secțiuni ale sitului decât pagina principală. Ne rezervăm dreptul de a retrage permisiunea pentru astfel de legături fără vreo notificare prealabilă. Situl pe care afișați legătura este obligat să se conformeze în totalitate standardelor de conținut precizate în POLITICA DE UTILIZARE ACCEPTATĂ.


Dacă doriți să folosiți materialele de pe situl nostru în alte moduri decât cele specificate anterior, adresați-ne o solicitare la webmaster@eaglemoss.co.uk.


 


LEGĂTURI DE PE SITUL NOSTRU


Legăturile sau indicațiile către alte situri web și referirile la produse și servicii oferite de terți, după caz, vă sunt oferite exclusiv pentru comoditatea dumneavoastră. Eaglemoss nu a revizuit și nu controlează în vreun fel oricare dintre siturile web menționate sau accesibile de pe situl său și nici conținutul acestora. Eaglemoss își declină responsabilitatea cu privire la siturile web ale terților și la informațiile pe care le conțin, fie ele menționate ori accesibile sau nu de pe situl web de față. În plus, existența unei legături de pe situl web de față către altul nu constituie gir sau aprobare acordate de Eaglemoss unor astfel de situri, proprietarilor acestora ori produselor sau serviciilor oferite de aceste situri.


 


JURISDICȚIA ȘI LEGISLAȚIA APLICABILE


Prezentul contract de utilizare fac obiectul legislației engleze. Prin prezenta cădem de acord că, în caz de orice litigiu între noi și dumneavoastră, aferent prezentului contract de utilizare, acesta va cădea sub jurisdicția instanțelor din Anglia și Țara Galilor.


 


RCILE COMERCIALE


Titlurile colecțiilor Eaglemoss reprezintă mărci comerciale înregistrate și/sau neînregistrate ale Eaglemoss. Toate celelalte nume de produse, mărci comerciale, denumiri de companii sau sigle care apar pe situl nostru web sunt mărci comerciale ale titularilor lor. Se interzice utilizarea oricărei mărci comerciale de pe situl web fără acordul scris al Eaglemoss sau al părții titulare a respectivei mărci comerciale.


 


VARIANTE


Ne rezervăm dreptul de a revizui în orice moment prezentul contract de utilizare prin modificarea paginii de față. Sunteți obligat să verificați periodic conținutul paginii de față pentru a consulta modificările apărute, deoarece acestea reprezintă obligații legale pentru dumneavoastră. O parte din prevederile prezentului contract de utilizare pot fi înlocuite de prevederi și notificări publicate în alte secțiuni ale sitului nostru.


 


NELĂMURIRI


Pentru orice nelămuriri legate de materialele de pe situl nostru, contactați-ne la adresa: webmaster@eaglemoss.co.uk.


 


Vă mulțumim pentru vizită.


Politica de confidențialitate a sitului web: eaglemoss.com


Situl eaglemoss.com și paginile web conexe (numite în continuare „eaglemoss.com” sau ”sit web”) sunt operate de sau pentru Eaglemoss Ltd. („Eaglemoss” sau „noi”).


Eaglemoss se angajează să proceseze datele personale ale utilizatorilor sitului (numiți în continuare „dumneavoastră”) în conformitate cu legislația în vigoare privind protecția datelor personale. În continuare, vă prezentăm politica noastră de confidențialitate și protecție a datelor personale.


 


Colectarea și utilizarea datelor utilizatorilor


Colectăm date personale despre dumneavoastră la înregistrarea pe eaglemoss.com sau la utilizarea sitului.


Informațiile personale cum sunt numele, adresa și adresa de e-mail sunt colectate prin formularele de comandă și înregistrare de pe eaglemoss.com, precum și în camerele de chat sau alte moduri de comunicare cu noi prin intermediul sitului web.


La vizitarea sitului, colectăm, de asemenea, informații de utilizare și cu privire la computerul dumneavoastră și conexiunea Internet, inclusiv adresa IP a computerului, tipul și versiunea navigatorului web și ale sistemului de operare utilizate, domeniul de Internet și, în cazul în care ați accesat eaglemoss.com printr-o legătură de pe alt sit, URL-ul (adresa) sitului respectiv.


Informațiile colectate prin situl web sunt utilizate pentru:


 • livrarea comenzilor;
 • personalizarea conținutului oferit pe baza caracteristicilor sau preferințelor dumneavoastră personale;
  • anunțuri personalizate despre noile produse sau funcții ale eaglemoss.com (sub condiția obținerii acordului dumneavoastră legal pentru primirea de astfel de informații);
  • anunțuri personalizate despre promoțiile eaglemoss.com sau Eaglemoss (sub condiția obținerii acordului dumneavoastră legal pentru primirea de astfel de informații);
  • transmiterea informații de către terți cu bună reputație (sub condiția obținerii acordului dumneavoastră legal pentru primirea de astfel de informații);
  • asigurarea practică a compatibilității sitului nostru cu navigatoarele web și sistemele de operare utilizate de majoritatea vizitatorilor noștri;
  • îmbunătățirea cunoștințelor noastre despre nevoile clienților în vederea dezvoltării eaglemoss.com;
  • crearea de profiluri de marketing;
  • sprijinirea dezvoltării strategice și a analizei statistice și
  • în orice alt mod considerat necesar și rezonabil de noi și afiliații noștri, în scop de afaceri sau conform prevederilor legii.


Eaglemoss are sedii în întreaga lume și poate să divulge datele dumneavoastră personale către afiliați, reprezentanți, furnizori de servicii, consultanți, agenții de evaluare a creditelor și structuri de menținere a ordinii publice în scopurile sus-menționate și altele, precizate în continuare. Datele colectate de Eaglemoss de la dumneavoastră pot fi transferate și stocate în alte locuri decât Spațiul Economic European. Prin înregistrarea datelor personale vă dați acordul implicit pentru transferul și procesarea de această natură. Eaglemoss și afiliații săi, precum și procesatorii de date, fac toate eforturile pentru a asigura respectarea standardelor corespunzătoare de protecție a datelor personale pentru modalitățile de procesare susmenționate.


Din păcate, transmiterea datelor prin Internet nu este complet sigură. Cu toate că depunem toate eforturile de a vă proteja datele personale, nu vă putem garanta siguranța datelor transmise către situl nostru, aceasta făcându-se pe riscul dumneavoastră. Odată primite datele, utilizăm proceduri și funcții de securizare stricte în încercarea de a împiedica accesul neautorizat.


 


Opțiunile utilizatorilor


Unele dintre formularele noastre de date personale pot să includă o serie de opțiuni privind activitatea promoțională și alte tipuri de comunicare cu dumneavoastră. Dacă nu ați făcut-o la completarea formularelor, puteți să renunțați la comunicările de marketing din partea noastră în orice moment.


 


Cookies


Cookie e un mic fișier plasat pe hard drive-ul utilizatorului la vizitarea sitului eaglemoss.com. Acest fișier îi permite utilizatorului o navigare rapidă și facilă pe situl nostru web. Se utilizează pentru identificarea utilizatorilor care revin, a abonaților și utilizatorilor înregistrați (cookie pentru aceștia din urmă este legată de adresa de e-mail pentru identificare). Astfel, dacă sunteți utilizator înregistrat sau abonat, nu va trebui să vă autentificați la fiecare vizită. Folosim cookies pentru monitorizarea fiecărei vizite. Aceste informații sunt utilizate pentru a afla care dintre funcțiile sitului sunt cele mai populare, în vederea dezvoltării eaglemoss.com în urma analizei utilizării. De asemenea, folosim cookies și informațiile colectate pentru a vă prezenta conținut relevant pentru dumneavoastră.


Cookies pot fi șterse de pe hard drive în orice moment. Totuși, dacă le ștergeți, orice configurări, cum ar fi numele de utilizator și parola stocate, vor trebui reintroduse la următoarea autentificare.


Puteți folosi eaglemoss.com și dacă ați configurat navigatorul web să nu accepte deloc cookies. Totuși, o parte din funcții și conținut nu vor fi disponibile, iar autentificarea va fi obligatorie la fiecare vizită.


Pentru informații suplimentare, vizitați:


www.cookiecentral.com


Prin utilizarea sitului vă exprimați acordul implicit față de utilizarea de cookies, dacă nu ați ales să le dezactivați local, prin modificarea configurării navigatorului web.


 


E-mail


Eaglemoss și eaglemoss.com livrează e-mail-urile pe care le primiți de la situl de față, prin intermediul unor terți cu reputație solidă. Acești terți folosesc identificatori unici și imagini invizibile (denumite adesea etichete pixelate sau GIF-uri transparente) pentru identificarea deschiderii mesajului, formatului acestuia și a clicurilor efectuate în numele Eaglemoss, pentru a vă furniza informații relevante pentru dumneavoastră.


 


Copii mai mici de 13 ani


Li se interzice copiilor mai mici de 13 ani să furnizeze date personale fără permisiunea unui părinte sau a unui tutore legal.


 


Alte divulgări permise


Pe lângă divulgările permise precizate în prezenta politică de confidențialitate și către membrii grupului nostru de companii, vă dați acordul pentru divulgarea datelor dumneavoastră personale către terți:


 • În cazul în care vindem sau cumpărăm o activitate sau unele active, când am putea să divulgăm datele dumneavoastră personale potențialilor vânzători sau cumpărători.
 • În cazul în care Eaglemoss Ltd sau o parte substanțială a activelor sale face obiectul unei achiziții de către un terț, când datele personale ale clienților vor fi constitui din activele transferate.
 • În cazul în care avem obligația de a divulga sau partaja datele dumneavoastră personale în vederea respectării unei obligații legale sau a punerii în aplicare ori executării contractului de utilizare și a contractului de furnizare și a altor contracte ori pentru protejarea drepturilor, proprietăților sau siguranței Eaglemoss Ltd, a clienților săi sau ale altor persoane. În această situație sunt incluse schimburile de informații cu alte companii sau instituții, în scopul combaterii fraudelor și a reducerii riscurilor aferente creditelor.


 


Modificarea prezentei politici


Din cauza modificărilor legislative și ale bunelor practici sau ale îmbunătățirilor funcționale și de conținut ale eaglemoss.com, este posibil să modificăm și politica de confidențialitate. De aceea, vă recomandăm să o consultați periodic. Prin continuarea utilizării sitului sunteți de acord să verificați cu regularitate actualizările prezentei politici de confidențialitate și vă dați implicit acordul față de acestea prin continuarea utilizării sitului după intrarea lor în vigoare.


Dacă doriți o copie a datelor dumneavoastră deținute de Eaglemoss, contactați-ne mai întâi la adresa webmaster@eaglemoss.co.uk. Conform legii, Eaglemoss își rezervă dreptul de a vă taxa cu echivalentul a 10 £ pentru a-și acoperi costurile legate de furnizarea acestor date.


 


POLITICA DE UTILIZARE ACCEPTATĂ


Politica de utilizare acceptată conține clauzele acceptate de noi și dumneavoastră, conform cărora accesați situl nostru web și paginile conexe acestuia (numite în continuare „eaglemoss.com”, „sit web” și „sit”). Prezenta politică de utilizare acceptată este aplicabilă tuturor utilizatorilor și vizitatorilor sitului nostru.


Prin utilizarea sitului acceptați și sunteți implicit de acord să respectați toate prevederile prezentei politici de utilizare, care constituie anexă la contractul de utilizare.


Situl de față și paginile web conexe (numite în continuare „eaglemoss.com” sau ”sit web”) sunt operate de sau pentru Eaglemoss Ltd. („Eaglemoss” sau „noi”). Datele noastre de contact sunt: Eaglemoss Limited, Beaumont House, Kensington Village, Avonmore Road, United Kingdom. Codul nostru de înregistrare în scop de TVA este GB 242 5983 47.


 


INTERDICȚII DE UTILIZARE


Utilizarea sitului se face doar în scopuri legale. Se interzice utilizarea sitului:


 • Cu încălcarea oricărei legislații ori reglementări locale, naționale sau internaționale în vigoare.
 • În orice manieră ilegală sau frauduloasă ori cu scop sau efect ilegal ori fraudulos.
 • În scop de abuz sau tentativă de abuz contra minorilor.
 • Pentru trimiterea, primirea în cunoștință de cauză, încărcarea, descărcarea, utilizarea sau reutilizarea de materiale care nu se conformează STANDARDELOR DE CONȚINUT stabilite de noi.
 • Pentru transmiterea sau mijlocirea trimiterii de materiale publicitare sau promoționale neautorizate sau orice altă formă de astfel de corespondență (spam).
 • Pentru transmiterea, trimiterea sau încărcarea în cunoștință de cauză de materiale care conțin viruși, troieni, viermi, bombe digitale cu ceas, înregistratoare de tastare, aplicații-spion, aplicații publicitare sau orice alte programe nocive sau coduri similare cu efect negativ asupra funcționării software-ului sau hardware-ului computerelor.
 • Pentru orice fel de activitate comercială


 


 • Vă dați acordul, de asemenea, să:
  • nu reproduceți, duplicați, copiați sau revindeți orice secțiune a sitului nostru cu încălcarea contractului de utilizare.
  • nu accesați neautorizat, interveniți, deteriorați sau perturbați:
  • orice secțiune a sitului;
  • orice echipament sau rețea pe care este stocat situl nostru;
  • orice software utilizat pentru furnizarea sitului nostru sau
  • orice echipament, rețea sau software deținut sau utilizat de terți.


 


SERVICIILE INTERACTIVE


Ocazional, este posibil să furnizăm servicii interactive pe situl nostru, incluzând, fără a se limita la acestea:


 • camere de chat;
 • afișiere digitale.


În cazul în care furnizăm servicii interactive, rămâne la discreția noastră dacă moderăm respectivul serviciu (inclusiv tipul de moderare utilizat), în funcție de riscurile pe care le prezintă. Totuși, nu ne obligăm să supraveghem, monitorizăm sau moderăm toate serviciile interactive furnizate pe sit și ne declinăm explicit responsabilitatea pentru orice fel de pierderi sau daune rezultate din utilizarea oricărui serviciu interactiv, cu încălcarea standardelor noastre de conținut, fie el moderat sau nu.


Îi sfătuim pe părinții care le permit copiilor lor să folosească servicii interactive să țină cont de importanța comunicării cu aceștia cu privire la siguranța online a copiilor, deoarece moderarea nu este infailibilă.


 


STANDARDELE DE CONȚINUT


Prezentele standarde de conținut sunt aplicabile tuturor materialelor cu care contribuiți la sit (contribuțiile) și serviciilor interactive conexe acestora.


Sunteți obligați să respectați spiritul și litera standardelor de mai jos. Standardele de față sunt aplicabile oricărei contribuții atât parțial, cât și integral.


Contribuțiile vor fi:


 • precise (despre fapte);
 • reale (despre opinii);
 • conforme legislației în vigoare în Regatul unit și oricare din țările din care sunt publicate.


Contribuțiile nu vor:


 • conține materiale defăimătoare la adresa nimănui;
 • conține materiale obscene, injurioase, răuvoitoare sau controversate;
 • promova materiale sexuale explicite;
 • promova violența;
 • promova discriminarea pe bază de rasă, gen, religie, naționalitate, dizabilitate, orientare sexuală sau vârstă;
 • încălca orice drepturi de autor, la baze de date sau mărci comerciale, precum și orice alte drepturi ale altora;
 • avea potențial de fraudă;
 • încălca orice obligație legală față de terți, cum ar fi obligațiile contractuale sau de confidențialitate;
 • promova orice fel de activitate ilegală;
 • fi amenințătoare, abuzive sau invazive la adresa vieții private a altora sau cauzatoare de probleme, disconfort sau anxietate inutilă;
 • fi cu potențial de hărțuire, ofensare, alarmare sau cauzatoare de probleme altora.
 • fi folosite pentru a pretinde că sunteți altcineva sau pentru a vă prezenta denaturat identitatea sau afilierea față de orice persoană;
 • da impresia că vin din partea noastră, dacă nu este cazul;
 • promova sau participa la orice manifestare ilegală cum ar fi, exclusiv cu titlu de exemplu, încălcarea drepturilor de autor sau utilizarea ilegală a computerelor.


 


SUSPENDAREA ȘI REZILIEREA


Ne rezervăm dreptul de a decide, la discreția noastră, dacă, prin utilizarea sitului nostru, au fost încălcate prevederile prezentei politici de utilizare acceptate. În cazul unei astfel de încălcări, ne rezervăm dreptul de a acționa cum considerăm necesar.


Nerespectarea prezentei politici constituie o încălcare materială a CONTRACTULUI DE UTILIZARE a sitului, conform căruia vi se permite utilizarea acestuia și poate duce la adoptarea de noi, în totalitate sau parțial, a măsurilor de mai jos:


 • retragerea imediată, temporară sau permanentă, a dreptului de utilizare a sitului nostru;
 • ștergerea imediată, temporară sau permanentă a oricărui material publicat sau încărcat de dumneavoastră pe situl nostru;
 • avertisment;
 • acțiuni în justiție împotriva dumneavoastră pentru rambursarea tuturor costurilor cu titlu de penalități (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, cheltuieli administrative și de judecată rezonabile), rezultate din respectiva încălcare;
 • divulgarea acestor informații către autoritățile de menținere a ordinii publice, după cum vom considera necesar.


Ne declinăm responsabilitatea pentru măsurile adoptate ca reacție la încălcările prezentei politici. Măsurile adoptate nu se limitează la cele prezentate anterior și ne rezervăm dreptul de a adopta orice măsură pe care o considerăm necesară.


 


MODIFICĂRILE POLITICII DE UTILIZARE ACCEPTATE


Ne rezervăm dreptul de a revizui în orice moment prezenta politică de utilizare, prin modificarea paginii de față. Sunteți obligat să verificați periodic conținutul paginii de față, pentru a consulta modificările apărute, deoarece acestea reprezintă obligații legale pentru dumneavoastră. O parte din prevederile prezentei politici de utilizare pot fi înlocuite de prevederi și notificări publicate în alte secțiuni ale sitului nostru.CONTRACTUL DE FURNIZARE EAGLEMOSS


 1. CLAUZELE CONTRACTUALE DE FAȚĂ
  1. Ce cuprind prezentele clauze contractuale? Prezentele clauze contractuale se referă la furnizarea de produse către dumneavoastră. 
  2. De ce e important să le consultați? Consultați atent prezentele clauze înainte de a lansa o comandă către noi. Acestea includ datele noastre, modul de furnizare a produselor, modalitățile de modificare sau reziliere a contractului de către noi sau dumneavoastră, acțiunile posibile în caz de probleme și alte informații importante. În cazul în care considerați că există greșeli în prezentul contract, contactați-ne pentru o discuție pe această temă. 
 2. INFORMAȚII DESPRE NOI ȘI DATE DE CONTACT
  1. Cine suntem? Suntem Eaglemoss Limited, companie înregistrată în Anglia și Țara Galilor. Codul nostru de înregistrare fiscală este 02226335, iar adresa sediului și, totodată, adresa principală de contact este: Beaumont House, Kensington Village, Avonmore Road, London W14 8TS, UK. Codul nostru de înregistrare în scop de TVA este GB 242 5983 47. 
  2. Date de contact. Puteți să ne contactați telefonic, prin serviciul nostru de asistență clienți, la numărul 01425 462 857 sau în scris, la adresa de e-mail shop@eaglemoss-service.com sau adresa poștală Beaumont House, Kensington Village, Avonmore Road, London W14 8TS.
  3. Cum vă contactăm noi? La nevoie, vă vom contacta telefonic sau în scris, la adresa de e-mail sau poștală specificate la completarea formularului de comandă. 
  4. Noțiunea „în scris” include și comunicarea prin e-mail. Orice utilizare a noțiunilor „în scris” sau „scris” în prezentul contract include și comunicarea prin e-mail.
 3. CONTRACTUL ÎNCHEIAT CU DUMNEAVOASTRĂ
  1. Cum acceptăm comenzile dumneavoastră? Comanda se consideră acceptată odată cu transmiterea e-mail-ului aferent către dumneavoastră, moment din care se consideră că între noi s-a încheiat un contract de furnizare. 
  2. Dacă nu putem să acceptăm comanda? Dacă nu putem să acceptăm comanda dumneavoastră, vă vom informa în acest sens și nu vă vom încasa contravaloarea produsului în cauză. Posibilele cauze sunt: absența produsului din stoc, limitări neașteptate ale resurselor pe care nu am putut să le planificăm în prealabil, identificarea unui preț sau a unei descrieri eronate a produsului ori imposibilitatea de a livra la data specificată de dumneavoastră. 
  3. Numărul comenzii dumneavoastră. Comenzii dumneavoastră i se va aloca un număr de ordine, care vă va fi comunicat odată cu acceptarea comenzii. Vă vom fi recunoscători dacă îl includeți în orice comunicare privitoare la comandă.
  4. Vânzările se efectuează exclusiv în Regatul Unit și Republica Irlanda. Produsele prezentate pe situl web sunt disponibile exclusiv în Regatul Unit și Republica Irlanda. Dacă vizitați situl din alte țări decât Regatul Unit sau Republica Irlanda, contactați-ne pentru detalii la adresa eaglemoss@dbfactory.co.uk.
 4. PRODUSELE NOASTRE
  1. Pot exista mici diferențe între produse și imaginile de pe sit. Imaginile cu produsele de pe sit au scop exclusiv informativ. Deși facem toate eforturile pentru a afișa cât mai corect culorile, nu putem garanta că modul în care un dispozitiv afișează culorile le reflectă pe cele reale. Pot exista mici diferențe între produsul primit de dumneavoastră și respectivele imagini. 
  2. Ambalajele produselor pot să difere. Ambalajele produselor pot să difere față de imaginile prezentate pe situl nostru. 
 5. FURNIZAREA PRODUSELOR
  1. Costurile de livrare. Costurile de livrare sunt cele afișate pe situl nostru.
  2. Datele de livrare. Vă anunțăm în timpul procesării comenzilor care va fi data de livrare a comenzii. 
  3. Dacă produsele sunt livrate pe bază de abonament, livrările se vor efectua fie până la expirarea abonamentului (după caz) sau rezilierea de dumneavoastră a contractului, conform prevederilor de la art. 6 sau de către noi, în scris, conform celor de la art. 8.
  4. Nu răspundem de livrările întârziate din motive care nu țin de noi. Dacă livrarea dumneavoastră întârzie din motive independente de noi, vă vom contacta imediat ce este posibil pentru a vă informa și a adopta măsuri de reducere a efectelor întârzierii. În aceste condiții, ne declinăm responsabilitatea pentru astfel de întârzieri, dar dacă există riscul unei întârzieri semnificative, puteți să ne contactați pentru rezilierea contractului și rambursarea costurilor produselor plătite și neprimite. 
  5. Dacă nu sunteți acasă la livrarea produsului? Dacă nu este nimeni la adresa de livrare și produsele nu pot fi puse în cutia poștală, vă vom lăsa o notificare privind reorganizarea livrării sau ridicarea produselor de la un depozit local.
  6. Dacă nu se reorganizează livrarea? Dacă nu ați primit produsele livrate sau dacă, după livrarea eșuată, nu ați reorganizat-o ori nu ați ridicat produsele de la depozitul indicat, vă vom contacta pentru instrucțiuni suplimentare și este posibil să încasăm taxe de depozit și taxe suplimentare de livrare. Dacă, în ciuda eforturilor noastre, nu reușim să vă contactăm sau să reorganizăm livrarea ori ridicarea produselor, ne rezervăm dreptul de a rezilia contractul, odată cu aplicarea prevederilor de la art. 8.2.
  7. Când este produsul în sarcina dumneavoastră? Dumneavoastră răspundeți de produs de la momentul livrării la adresa indicată.
  8. Când trece produsul în proprietatea dumneavoastră? Deveniți proprietarul produselor în momentul în care i-ați achitat integral contravaloarea.
  9. Motive de suspendare a furnizării de produse. Este posibil să suspendăm furnizarea de produse pentru a rezolva probleme tehnice sau pentru ajustări de natură tehnică. 
  10. Drepturile dumneavoastră în cazul suspendării livrării de produse. Vă vom contacta în prealabil pentru a vă informa despre suspendarea livrării produsului, cu excepția cazurilor de urgență. Dacă livrarea se suspendă pe o perioadă mai lungă de două săptămâni, vom ajusta prețurile pentru ca dumneavoastră să nu plătiți produsele pe durata suspendării. În cazul în care suspendăm un produs pentru o perioadă mai lungă de două săptămâni sau v-am informat în acest sens, puteți să ne contactați pentru rezilierea contractului și vă vom rambursa contravaloarea avansului plătit pentru produs, corespunzător perioadei de după rezilierea contractului.
  11. Putem suspenda furnizarea de produse pentru neplată. Dacă nu ați plătit produsele la data stabilită (vezi art. 10.4) și nici în termen de șapte zile de la notificarea noastră privind întârzierea la plată, ne rezervăm dreptul de a suspenda furnizarea de produse până la plata sumelor scadente. Vă vom notifica despre suspendarea furnizării produselor. Nu suspendăm furnizarea de produse pe durata soluționării contestației depuse de dumneavoastră cu privire la o factură neplătită (vezi art. 10.6). Nu încasăm sumele datorate pentru produse pe durata suspendării livrării. Pe lângă suspendarea livrării de produse pentru neplată, ne rezervăm dreptul da a încasa penalități de întârziere (vezi art. 10.5).
 6. DREPTUL DUMNEAVOASTRĂ LA REZILIEREA CONTRACTULUI
  1. Puteți să reziliați contractul cu noi în orice moment. Drepturile aferente rezilierii contractului depind de produsele achiziționate, de posibilele lor defecțiuni, de executarea de către noi a contractului și de momentul în care doriți să-l reziliați.


 1. Dacă produsele cumpărate sunt defecte sau nu corespund descrierii, puteți să recurgeți la dreptul legal de reziliere a contractului (sau de reparare/înlocuire a produsului ori de rambursare parțială a contravalorii acestora), conform art. 9;
 2. Dacă doriți rezilierea contractului din cauza acțiunilor sau promisiunilor noastre, consultați art. 6.2;
 3. Dacă v-ați răzgândit în privința produsului, consultați art. 6.3. Este posibil să obțineți o rambursare în perioada de grație, dar aceasta poate să facă obiectul unor deduceri și veți fi obligați la plata costurilor de returnare a mărfurilor; 
 4. Pentru toate celelalte cazuri (dacă rezilierea nu este din cauza noastră și nu aveți motive întemeiate pentru a vă răzgândi), consultați art. 6.6.
  1. Rezilierea contractului din cauza acțiunilor noastre prezente și viitoare. Dacă reziliați contractul din motivele de la punctele (a)-(d) de mai jos, contractul este reziliat imediat și vă vom rambursa imediat contravaloarea produselor nefurnizate. De asemenea, este posibil să aveți dreptul la compensații. Motive întemeiate sunt:


 1. preț sau descriere eronate ale produselor comandate, pe care nu le mai doriți din acest motiv;
 2. riscul ca furnizarea produselor să întârzie cu mult din motive independente de noi; 
 3. suspendarea furnizării produselor din rațiuni tehnice pe o perioadă mai lungă de două săptămâni sau notificarea primită de la noi în acest sens sau
 4. dreptul dumneavoastră legal de a rezilia contractul din vina noastră.
  1. Exercitarea dreptul de a vă răzgândi (Regulamentul privind drepturile contractuale ale consumatorului din 2013). Aveți dreptul legal de a vă răzgândi în privința majorității produselor achiziționate online în termen de 14 zile, precum și la rambursarea contravalorii acestora. Aceste drepturi prevăzute în Regulamentul privind drepturile contractuale ale consumatorului din 2013 sunt explicate în detaliu în prezentul contract de furnizare. 
  2. Când nu aveți dreptul să vă răzgândiți? Nu aveți dreptul să vă răzgândiți cu privire la:


 1. achiziționarea unui singur număr al unei reviste;
 2. produse sigilate din rațiuni de protecție a sănătății și igienă, dacă au fost desigilate după primire;
 3. înregistrări audio sau video ori software pentru computere sigilate, dacă au fost desigilate după primire și 
 4. orice produse care se amestecă permanent cu altele după livrare.
  1. În ce termen am dreptul să mă răzgândesc? Termenul depinde de produsele comandate și livrarea acestora.


 1. Ați cumpărat mărfurile? În acest caz termenul este de 14 zile de la data recepției (de dumneavoastră sau persoana desemnată de dumneavoastră) dacă:


 1. Mărfurile nu sunt împărțite în mai multe livrări la date diferite. În acest caz termenul este de 14 zile de la data recepției ultimei livrări (de dumneavoastră sau persoana desemnată de dumneavoastră).
 2. Mărfurile sunt livrate la intervale regulate (abonamente la o revistă, de exemplu). În acest caz termenul este de 14 zile de la data recepției primei livrări (de dumneavoastră sau persoana desemnată de dumneavoastră).
  1. În cazul în care rezilierea nu este din cauza noastră și nu aveți motive întemeiate pentru a vă răzgândi. Pe lângă dreptul legal de a rezilia contractul în condițiile de mai sus, orice contract de abonament standard poate fi reziliat în orice moment prin notificare prealabilă de 14 zile. Dacă ați încheiat un contract de abonament Premium, drepturile suplimentare cu privire la reziliere sunt specificate la secțiunea Abonamente Premium.


 


Abonamente Standard


Bunurile oferite în cadrul abonamentului fac obiectul contractului în vigoare la momentul corespunzător. Nu toate bunurile oferite în cadrul abonamentului sunt livrabile la intrarea în vigoare a acestuia.


Dacă reziliem contractul conform prevederilor de față, fără a aduce atingere dreptului dumneavoastră la rambursarea contravalorii bunurilor plătite și nelivrate, nu primiți bunurile oferite în cadrul abonamentului scadente după data rezilierii.


Abonamente Premium


Dacă ați contractat un abonament Premium, vă dați acordul pentru următoarele:


 1. ofertele din abonamentul Pemium sunt valabile pentru loturi de 10 numere (sau numărul specificat pe situl nostru web), însemnând că produsele oferite în cadrul acestui tip de abonament vor fi livrate împreună cu fiecare al 10-lea număr al revistei (dacă ați început abonamentul Premium între două astfel de livrări, puteți primi produsul Premium contra unei diferențe de preț față de prețul abonamentului standard).
 2. cu excepția dreptului dumneavoastră legal de reziliere, prezentat anterior, nu puteți rezilia contractul pentru abonamentul Premium decât la finalul fiecărui lot, sub rezerva notificării prealabile de 14 zile care preced finalul lotului curent.
 3. dacă reziliem contractul în conformitate cu prezentele clauze înainte de livrarea vreunui lot deja plătit (sau pentru care plata este în curs de procesare), ne obligăm să vă rambursăm sumele plătite până la data rezilierii pentru lotul respectiv, nelivrându-vă produsele aferente abonamentului Premium cu livrarea scadentă după data rezilierii.


 1. REZILIEREA CONTRACTULUI CU NOI (INCLUSIV DACĂ V-AȚI RĂZGÂNDIT)
  1. Informați-ne despre dorința de a rezilia contractul. Pentru a rezilia contractul, informați-ne după cum urmează:


 1. Telefonic sau prin e-mail. Apel la 01425 462 857 (serviciul de asistență clienți) sau prin e-mail la shop@eaglemoss-service.com. Vă rugăm să ne furnizați numele dumneavoastră, adresa, detaliile comenzii și, după caz, numărul dumneavoastră de telefon și adresa de e-mail. 
 2. On-line. Completați formularul [INSERT LINK TO ONLINE FORM] de pe situl nostru web.
 3. Prin poștă. Tipăriți formularul [INSERT LINK TO PRINTABLE FORM] și trimiteți-l completat la adresa specificată pe formular. Scrieți-ne la adresa din formular, specificând datele cerute în formular.
  1. Returnarea produselor după rezilierea contractului. Dacă, din orice motiv, reziliați contractul după expedierea sau primirea produselor, sunteți obligat să ni le returnați. Prezenta prevedere nu se referă la returnarea numerelor din reviste furnizate în baza abonamentului, ci la produsele în ediții limitate (numerele speciale, de exemplu), care ar fi putut fi expediate sau primite în jurul datei rezilierii contractului. Sunteți obligat să returnați personal bunurile la locul achiziției sau să ni le trimiteți prin poștă. Apelați la 01425 462 857 (serviciul de asistență clienți) sau trimiteți-ne un e-mail la shop@eaglemoss-service.com pentru eticheta de retur. Dacă vă exercitați dreptul de a vă răzgândi, sunteți obligați să returnați mărfurile în termen de 14 zile de la data notificării dumneavoastră privind rezilierea contractului. 
  2. Când ne asumăm costurile returului? Ne asumăm costurile returului în cazul în care:
  3. produsele sunt defecte sau descrise incorect;
  4. reziliați contractul în urma unei notificări din partea noastră privind modificarea produsului sau a prezentelor clauze contractuale, a prețului sau descrierii eronate, a livrării întârziate din motive neimputabile nouă sau a dreptului legal de a-l rezilia în urma unei acțiuni eronate din partea noastră.


În toate celelalte cazuri (inclusiv al dreptului legal de a vă răzgândi cu privire la achiziție), costurile returului cad în sarcina dumneavoastră.


 1. Cum vă rambursăm contravaloarea produselor? Rambursăm suma plătită pentru produse, inclusiv costurile de livrare, prin metoda de plată folosită de dumneavoastră. Totuși, există posibilitatea ca rambursarea să fie parțială, după cum urmează:
 2. Deduceri din sumele rambursate. În cazul în care vă exercitați dreptul de a vă răzgândi cu privire la achiziție: 


 1. E posibil să deducem din sumă (cu excepția costurilor de livrare) contravaloarea reducerii valorii mărfurilor, cauzată de manipularea lor de dumneavoastră într-un mod nepermis în magazine. În cazul în care v-am rambursat suma integral și constatăm ulterior că au fost manipulate în mod nepermis, sunteți obligat la plata sumei corespunzătoare. 
 2. Costurile de livrare sunt rambursate la valoarea costului de livrare pentru cel mai ieftin serviciu de livrare folosit de noi. De exemplu, dacă livrarea oferită de noi este în termen de 3-5 zile, dar dumneavoastră ați ales opțiunea de livrare în 24 de ore, mai costisitoare, rambursăm doar contravaloarea metodei de livrare mai ieftine.
  1. Când se efectuează rambursarea? Orice rambursare datorată dumneavoastră se efectuează în cel mai scurt termen posibil. În cazul exercitării dreptului de a vă răzgândi cu privire la achiziție, rambursarea se efectuează în termen de 14 zile de la data primirii produsului returnat de dumneavoastră sau mai devreme, de la data la care ne-ați furnizat dovada returnării produsului. 


 1. DREPTUL NOSTRU LA REZILIEREA CONTRACTULUI
  1. Ne rezervăm dreptul de a rezilia prezentul contract în cazul încălcării de dumneavoastră a clauzelor contractuale. Ne rezervăm dreptul de a rezilia în scris în orice moment contractul de furnizare a unui produs, dacă:


 1. nu ați făcut nicio plată la data scadenței și nici în termen de 21 de zile de la primirea notificării noastre cu privire la scadență sau
 2. nu ne-ați permis să efectuăm în timp util livrarea produselor.
  1. Sunteți obligat la plata de compensații în cazul încălcării clauzelor contractuale. În cazul în care reziliem contractul din motivele enumerate la art. 8.1, aveți dreptul la rambursarea contravalorii avansului pentru produsele nefurnizate, dar este posibil să deducem din aceasta compensații corespunzătoare costurilor nete rezultate în urma încălcării de către dumneavoastră a clauzelor contractuale. 
  2. Ne rezervăm dreptul de a retrage produsul. Este posibil să vă informăm în scris despre încetarea furnizării produsului. Vă vom informa cu cel puțin 28 de zile înainte despre încetarea furnizării produsului și vă vom rambursa orice sumă plătită în avans pentru produsele ce nu vor mai fi furnizate. 


 1. ÎN CAZUL PROBLEMELOR AFERENTE PRODUSULUI
  1. Cum ne informați despre probleme? Contactați-ne pentru orice fel de întrebări și reclamații privind produsul. Puteți să ne contactați telefonic, prin serviciul nostru de asistență clienți, la numărul 01425 462 857 sau în scris, la adresa de e-mail shop@eaglemoss-service.com sau adresa poștală Beaumont House, Kensington Village, Avonmore Road, London W14 8TS. 
  2. Obligația dumneavoastră de a returna produsele respinse. Dacă doriți să vă exercitați dreptul legal de a respinge produse, sunteți obligați să le returnați personal la locul achiziției sau să ni le trimiteți prin poștă. Ne asumăm costurile returului. Apelați la 01425 462 857 (serviciul de asistență clienți) sau trimiteți-ne un e-mail la shop@eaglemoss-service.com pentru eticheta de retur.
 2. PREȚUL ȘI PLATA
  1. Unde este afișat prețul produsului? Prețul produsului (inclusiv TVA) este prețul indicat pe paginile pentru comenzi la data plasării comenzii. Facem toate eforturile necesare pentru ca prețul afișat al produselor să fie corect. Consultați, totuși, art. 10.3, pentru a afla ce se întâmplă când afișăm prețul eronat al unui produs pe care l-ați comandat. 
  2. Includem în preț modificarea TVA. În cazul modificării TVA între data comenzii și data furnizării produsului, vom modifica prețul prin ajustarea TVA plătite, cu excepția cazului în care ați plătit integral înainte de modificarea TVA.
  3. Ce se întâmplă când prețul este eronat? E posibil, în ciuda eforturilor noastre, ca unele dintre prețurile afișate ale produselor să fie eronate. De regulă, verificăm prețurile înainte de a accepta comanda, astfel încât, atunci când prețul corect al produsului este mai mic decât cel afișat la data comenzii, să încasăm prețul corect. Dacă prețul corect al produsului este mai mare decât cel afișat la data comenzii, vă vom contacta pentru informare înainte de a accepta comanda. Dacă acceptăm și procesăm o comandă cu un preț evident și indubitabil eronat, care putea fi identificat de dumneavoastră ca atare, e posibil să reziliem contractul, să vă rambursăm toate sumele plătite și să vă solicităm returnarea mărfurilor furnizate.
  4. Când și cum plătiți? Acceptăm plăți cu cardurile de debit și de credit, specificate pe situl nostru web. Sunteți obligat să plătiți produsul înainte de a fi expediat. Nu încasăm plățile de pe cardurile de credit sau debit înainte de expedierea produsului.
  5. În cazul întârzierilor la plată, ne rezervăm dreptul de a percepe penalități. Dacă nu ați efectuat nicio plată până la scadență, ne rezervăm dreptul de a percepe, periodic, penalități aferente sumei datorate la nivelul a 2% pe an peste rata de referință a dobânzii la credit a Barclays Bank plc. Penalitățile se cumulează zilnic de la data scadenței până la data plății sumei datorate, indiferent dacă se ajunge sau nu în instanță. Sunteți obligat la plata de penalități la momentul plății sumei datorate. 
  6. În cazul în care considerați că factura este eronată, informați-ne imediat și nu vom percepe nicio penalitate înainte de a soluționa problema.
  7. Creșterile prețurilor. Este posibil ca prețurile produselor care fac obiectul contractului să crească periodic. Vă vom informa în acest sens cu cel puțin 28 de zile înainte.
 3. RESPONSABILITATEA NOASTRĂ PENTRU PIERDERILE SAU DAUNELE DUMNEAVOASTRĂ
  1. Ne asumăm responsabilitatea pentru orice pierderi sau daune previzibile, provocate de noi în cazul în care, prin nerespectarea prezentelor clauze contractuale, suntem responsabili pentru pierderi sau daune suferite de dumneavoastră, ca rezultat previzibil al încălcării acestora de către noi. Pierderile sau daunele se consideră previzibile, dacă este evident că se vor întâmpla sau dacă, la data încheierii contractului, ambele părți le considerau posibile, de exemplu, în urma unei discuții cu noi în timpul procesului de vânzare.
  2. Nu răspundem pentru pierderi de natură comercială. Produsele furnizate de noi sunt exclusiv de uz casnic și privat. Ne declinăm responsabilitatea pentru orice fel de pierdere a profitului ori activității, întrerupere a activității sau orice oportunități ratate, în cazul în care folosiți produsele în scop comercial, economic sau le revindeți.
 4. ALTE CLAUZE IMPORTANTE
  1. Prezentul contract poate fi transferat către un terț. Este posibil să transferăm drepturile și obligațiile noastre contractuale către o structură terță. În cazul în care am planificat o astfel de acțiune, vă vom informa în prealabil. Dacă nu vă convine transferul, puteți să ne contactați pentru a rezilia contractul în termen de 14 zile de la data la care ați fost informat în acest sens, iar noi ne obligăm să vă rambursăm contravaloarea tuturor plăților în avans, aferente produselor nefurnizate.
  2. Dacă doriți să vă transferați drepturile contractuale către o persoană terță, sunteți obligat să obțineți acordul nostru. Transferul drepturilor dumneavoastră contractuale către o persoană terță este posibil exclusiv sub rezerva obținerii acordului scris din partea noastră. 
  3. Drepturile conferite prin prezentul contract vă aparțin exclusiv. Prezentul contract este încheiat între dumneavoastră și noi. Nicio altă persoană nu are dreptul de a cere executarea oricăreia din clauzele contractuale.
  4. Dacă, prin hotărâre judecătorească, contractul este declarat parțial ilegal, restul contractului rămâne în vigoare. Fiecare din paragrafele prezentului contract este în vigoare separat. În cazul în care o instanță sau altă autoritate competentă decide că oricare din ele este ilegal, restul paragrafelor rămâne în vigoare, purtând efecte juridice.
  5. Ne rezervăm dreptul ca, în cazul în care nu am executat prezentul contract, să îl executăm ulterior. Faptul că nu insistăm pentru îndeplinirea imediată a vreuneia dintre obligațiile dumneavoastră contractuale sau amânarea măsurilor de adoptat împotriva dumneavoastră pentru încălcarea prezentelor clauze contractuale nu poate fi interpretat ca încetare a obligației respective și nici nu ne împiedică să adoptăm respectivele măsuri ulterior. De exemplu, dacă ați întârziat cu plata, faptul că nu v-o solicităm imediat nu înseamnă că nu o vom solicita ulterior.
  6. Legislația și jurisdicția aplicabile prezentului contract. Prezentul contract este conform legislației engleze, iar jurisdicția pentru orice procedură juridică împotriva noastră cu privire la produsele furnizate aparține instanțelor din Anglia. Dacă locuiți în Scoția, aveți dreptul de a ne acționa în instanță pentru produsele furnizate fie în Scoția, fie în Anglia. Dacă locuiți în Irlanda de Nord ori Republica Irlanda, aveți dreptul de a ne acționa în instanță pentru produsele furnizate fie în Irlanda de Nord, fie în Republica Irlanda, fie în Anglia.